Programın amacı, sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli ve etkin yönetilebilmesi için sağlık kurumlarının ekonomisi, organizasyonu, yönetimi, finansmanı, politika ve stratejileri konusunda ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesidir. Programda sağlık kurumlarında muhasebe bilgi sistemi, araştırma ve değerlendirme teknikleri, pazarlama yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Sağlık kurumları işletmeciği yüksek lisans programı, öğrencilerine alandaki gelişmeleri izlemek ve kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktadır.