İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, kamu dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi, beceri ve yetenek sahibi bireyler yetiştirmektir.

Bu programda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan, iş kazası ve meslek hastalıkları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda bağımsız araştırmalar yapabilen, işyerlerinde önleyici yaklaşım çerçevesinde risk analizlerini planlayıp uygulayabilen, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan, mesleki etik değerler çerçevesinde takım çalışması yapabilen ve alanındaki gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.

Mezunlarımız, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan İş Güvenliği Uzmanı olma koşullarına haiz ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan "İş Güvenliği Uzmanlığı" sınavında başarılı olmaları halinde, "B Belgesi" sahibi olabilirler. Eğitim dili Türkçe'dir.