Programın amacı, lisans programında belli bir seviyeye gelmiş öğrencileri modern sosyal bilimler metodolojisi çerçevesinde, Tarih anabilim dallarından (Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve T. C. Tarihi) birinde uzmanlaşarak tarihsel olayları yorumlayabilecek, onları sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirebilecek seviyede uzmanlar olarak yetiştirmektir.

Programın hedefi kamu ve özel sektörde uzman tarihçi olarak görev alabilecek bireylere uzmanlaşacakları alanda beceriler kazandırmayı, araştırma yaparak bilgiye erişmeyi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmayı, akademik kariyer eğilimi olan öğrencileri de bu alana yönlendirmeyi hedeflemektedir.