Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel özel sektörde çalışanlar ve lisans eğitiminden mezun olan öğrenciler için kamu yönetimi, yerel yönetimler, kentleşme ve kent yönetimi, yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyal bilimler konularında kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, öğrencilere bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada, yöntem ve araştırma teknikleri konusunda ileri düzeyde beceri sahibi olunmasını ve kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilmeyi, çözüm önerileri üretebilmeyi, program ve karar taslaklarını hazırlayabilme kabiliyetini kazandırmayı amaçlamaktadır.