Programın amacı; dört yıllık eğitimin üst yapısını oluşturmak bu alandaki gelişmeleri izlemek ve öğrencilere uluslararası bağlamda kullanabilecekleri uzmanlık bilgileri kazandırmaktır.

  Program, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programında yer alması gereken tüm güncel ve temel konuları içermekte,bunların bazılarını zorunlu,bazılarını ise seçmeli dersler olarak yüksek lisans öğrencilerine sunmaktadır.