Özellikle kamu kurumlarında çalışan lisans mezunlarının yönetim ve denetim alanında derinlemesine bilgi sahibi olmalarının yanında bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada, yöntem ve araştırma teknikleri konusunda ileri düzeyde beceri sahibi olmaları sağlanacak ve kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilmeleri, çözüm önerileri üretebilmeleri, program ve karar taslaklarını hazırlayabilmeleri hususunda gerekli beceriyi kazandırma amaçlanmaktadır. Son yıllarda stratejik yönetim ve planlama ve mali denetim konularında yaşanan gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle bu alanda çalışanların bilgi ve tecrübelerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.