İşletme doktora programı, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. Öğrenim süresince öğrencilere gerekli olan yönetim ve organizasyon, finans, muhasebe, pazarlama, üretim, lojistik, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve karar verme teknikleri gibi alanlarda temel bilgilerin kazandırılmaktadır.