İktisat doktora programı, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. Öğrenim süresince öğrencilere gerekli olan iktisat teorisi, iktisat politikası, iktisadi gelişme ve uluslararası iktisat gibi alanlarda temel bilgilerin kazandırılmaktadır.