Program, bilgi ve iletişim teknolojilerini  kullanarak, öğrencinin bilimsel araştırma yapma konusunda gelişimini, bilgiye en doğru şekilde erişimini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. Belirtilen amaç kapsamında uygulanacak başlıca yöntemler; canlı ders saatleri, ödevler, tartışma konuları ve mesajlardır.