Yüksek lisans eğitim programı kapsamında Halk sağlığı alanında  teorik ve pratik eğitim verilir. Eğitimin içeriği;   sağlık yönetimi, epidemiyoloji, iş sağlığı, sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi ve sağlık yönetimi , halk sağığı alanında araştırma  becerileri kazandırmak yanında etkili sağlık politikaları geliştirme konusunda araştırma yapmanın eğitimini de kapsar.