Yüksek lisans eğitim programı kapsamında Tıbbi farmakoloji alanında  teorik ve pratik eğitim verilir.

Programın amacı evrensel bilime katkıda bulunabilecek düzeyde Tıbbi Farmakoloji bilimini özümseterek, bilgi ve becerilerini ilaç sanayinde kullanabilen, alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilen, bilimsel bir sorunu çözebilmek için uygun araştırma yöntemleri kullanabilen, bilimsel düşünce kültürü ve etik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.
Yüksek Lisans programına katılan öğrencilere ders ve tez aşamalarında danışmanlık yapmak üzere Anabilim Dalı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır. Öğrenci ders seçimlerini danışmanı gözetiminde yapar. Birinci yarıyıl programını tamamlayan öğrencinin danışmanı gözetiminde tez konusunu belirleyerek projelendirmesi ve bunu Enstitüye sunması gerekir.