Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programının genel öğrenim hedefi, mikroorganizmaların patogenezi ve klinik infeksiyon hastalıkları da dahil Tıbbi Mikrobiyolojinin ( bakteriyoloji, viroloji, parazitoloji, mikoloji ve mikroorganizma genetiği, seroloji başta olmak üzere) temel prensiplerini öğrencilere aktarmak, öğrencilerin mikrobiyoloji laboratuvarında çalışma deneyimlerini arttırmak, bilimsel araştırma yapmayı öğretmek ve öğrencileri akademik yaşama hazırlamak amaçlanmaktır. Bu programın tamamlanmasıyla, başarılı öğrencilerin mikrobiyoloji alanındaki literatürü takip edebilme, klinik mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan yöntemlerin kavranması, bir araştırma projesinin dizaynı, yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ve sunulması becerilerine sahip olması hedeflenmektedir.