Bu programda teorik ve pratik İş sağlığı Yüksek lisansı verilmektedir. İş sağlığı Yüksek lisansı tıbbi sürveyans, klinik iş sağlığı hizmetleri, risk ölçümü, İşçilerin sağlığını geliştirme ve  yönetim konularını kapsar.