Hemşirelik Anabilim Dalı'nda Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisans Programı  15.08.2013 tarihinde  YÖK Genel Kurulu Kararı gereğince açılmıştır. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.