Doktora eğitim programı kapsamında Halk sağlığı alanında  teorik ve pratik eğitim verilir.  Bu prrogram sağlıkta sürdürelebilir olumlu değişikliklerin eğitimini, halk sağığı uzmanı olmak için gerekli sorun çözme becerilerini kazandırmak yanında etkili sağlık politikaları geliştirme konusunda araştırma yapmanın eğitimini de kapsar.