İnsan vücudunda organ ve sistemlerin embriyonik ve fötal gelişimlerini, mikroskobik yapıların tanımlanması, kavraması ve laboratuvar çalışmalarıyla pekiştirilmesidir. İnsan sağlığına faydalı olabilecek deneysel modellerin Deney Hayvanları üzerinde çalışabilecek sertifika eğitiminden geçmek. Zorunlu teorik derslerin slayatlarla, animasyonlala ve mikroskopik incelemelerle doku kesitlerinin incelenmesi ve üç boyutlu düşünme ve değerlendirme becerisi ile insanı değerlendirebilme yetisi ve tutumunu kazanma sürecinde, araştıran ve bilgiye ulaşmasını öğrenen, deneysel çalışmalarda araştırmacı olarak görev alabilen, analiz ve sentez kabiliyeti kazanan, bilgiyi irdeleyebilecek araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir. Anabilim dalımız programında açılan derslerle hücre, doku ve embriyo gelişimini tanımak ve tanımlayabilmek, Bülent Ecevit Üniversitesinde ve Online kütüphaneler aracıyığı ile bilgiye ve kaynaklara ulaşmasını ve onları doğru kullanmasını öğretmek, teknik ve yöntem kapsamlı derslerin pratiklerinde yaparak, uygulayarak öğrenmek, seminerlerle yeni ve orijinal çalışmaları okuyup sunmak ve tartışabilmek.