Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı
Analiz I
Soyut Matematik I
Bilgisayara Giriş I
Lineer Cebir I
Bilim Tarihi ve Felsefesi
Fizik I (Mat)
TURK DİLİ I
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans)
Analiz II
Lineer Cebir II
Soyut Matematik II
Bilgisayara Giriş II
Fizik II (Mat)
TURK DİLİ II
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans)
Analiz III
İleri Programlama
Matematiksel Yazılım Tasarımı
Matematiksel Yazım Prog. I
Matematiksel Yazım Prog. II
Analitik Geometri I
Diferensiyel Denklemler I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
Programlama Dili I
Mesleki Yabancı Dil I
Metrik Uzaylar I
Matris Kuramı
Olasılık ve İstatistik I
Analiz IV
Diferensiyel Denklemler II
Analitik Geometri II
Programlama Dili II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Mesleki Yabancı Dil II
Metrik Uzaylar II
Ayrık Yapılar
Olasılık ve İstatistik II
Gerçel Analiz I
Karmaşık Analiz I
Topoloji I
Soyut Cebir I
Gerçel Analiz II
Soyut Cebir II
Topoloji II
Karmaşık Analiz II
Fonksiyonel Analiz I
Diferensiyel Geometri I
Matematik Araştırma Projesi I
Kısmi Türevli Denklemler I
Fonksiyonel Analiz II
Matematik Araştırma Projesi II
Fuzzy Matematiğe Giriş
Fuzzy Metrik Uzaylar
Uygulamalı Mantık I
Çizge Kuramı I
Nümerik Analiz I
Bilgisayar Uygulamaları I
Uygulamalı Mantık II
Çizge Kuramı II
Nümerik Analiz II
Bilgisayar Uygulamaları II
Sembolik Programlama
Analizde Özel Konular
Ölçüm Kuramı
İleri Topoloji I
Topolojik Vektör Uzayları
Geometride Özel Konular
Cebirde Özel Konular
Mantıkta Özel Konular
Uygulamalı Matematik
Sayısal Yöntemler I
Uygulamalı Matematikte Özel Konular
Fonksiyon Uzayları I
Veri Yapıları I
Analizde İleri Konular
Lebesgue İntegrali
İleri Topoloji II
Lie Grupları
Cebirde İleri Konular
Geometride İleri Konular
Kısmi Türevli Denklemler II
Sayısal Yöntemler II
Veri Yapıları II
Fonksiyonel Analizde Özel Konular
Fonksiyonel Analizde İleri Konular
Sayılar Kuramı
Matematiksel Modelleme I
Bilgisayar Uygulamalı Matematikte Özel Konular
Mantıkta İleri Konular
Fonksiyon Uzayları II
Bilgisayar Cebiri I
Diferensiyel Geometri II
Matematiksel Modelleme II
Adi Dif. Denk. İçin Nümerik Metotlar
Kısmi Dif. Denk. İçin Nümerik Metotlar
Bilgisayar Cebiri II
Uygulamalı Matematikte İleri Konular
İntegral Dönüşümleri