Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosyolojiye Giriş I 4 5 5 4 4 4 5 0 3 4 4 5
Psikolojiye Giriş 2 0 0 4 0 4 0 0 1 3 0 0
Felsefeye Giriş 3 4 0 4 4 4 3 0 0 0 4 4
Bilgisayar Uygulamaları I 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 2
Sosyolojiye Giriş II 0 5 0 4 0 0 5 0 5 0 4 0
Ekonomiye Giriş 4 1 0 0 2 0 3 0 0 0 5 0
Sosyal Psikolojiye Giriş 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0 2 5
Hukuk Sosyolojisine Giriş 0 3 5 0 3 0 4 0 0 0 5 0
Bilgisayar Uygulamaları II 1 0 0 2 0 2 0 0 5 0 0 4
Sosyal Antropolojiye Giriş 4 5 5 4 4 4 5 0 3 4 4 5
Kurumlar Sosyolojisi 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Klasik Sosyoloji Teorileri I 3 5 3 0 2 0 0 2 0 0 3 2
Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri I 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0
Sisyasal Düşünceler ve Yönetimler 3 3 3 4 3 4 4 4 0 0 3 3
Klasik Sosyoloji Teorileri II 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 3 2
Aile İncelemeleri 3 5 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0
Mesleki İngilizce I 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 0 5
Mesleki İngilizce II 0 0 0 0 2 0 2 5 0 5 0 4
Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Araştırma Teknikleri II 3 0 0 5 0 0 0 0 4 0 5 4
Nüfus Hareketleri ve Göç 0 0 4 0 4 4 3 0 0 0 3 0
Türkiyenin Toplumsal Yapısı 4 0 4 0 0 0 5 0 0 0 4 4
Kültür Teorileri 0 5 0 4 0 4 0 0 5 0 0 5
Türkiyede Sosyoloji 4 3 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4
Sosyal Bilimlerde İstatistik II 5 0 2 4 0 0 0 0 5 0 4 0
Toplumsal Değişme ve Gelişme İncelemeleri 4 0 3 3 0 4 4 0 3 0 0 0
Siyaset ve Toplum 3 4 3 4 4 5 5 0 5 5 4 4
Sosyal Tabakalaşma ve Hareketlilik 3 4 4 0 0 0 2 1 0 0 3 2
Sosyal Bilimlerde İstatistik I 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I 5 5 3 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Bitirme Projesi I 5 5 4 4 0 4 4 0 0 0 3 4
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II 0 5 5 0 3 0 3 0 0 0 0 3
Bitirme Projesi II 5 4 3 4 0 5 4 0 0 0 0 0
Endüstri Psikolojisi ve Örgütsel Davranış 4 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 3
Klasik Mantık 4 4 3 0 4 3 0 0 0 0 4 0
Tüketim Sosyolojisi 4 4 0 5 0 0 0 3 0 0 4 0
Gençlik Sosyolojisi 4 0 4 0 0 5 3 0 0 0 4 0
Çevre İncelemeleri 0 3 2 0 4 0 4 0 0 0 3 0
Modern Mantık 0 3 4 0 3 0 4 0 0 0 3 0
Kitle Psikolojisi, İletişim ve Medya 0 3 4 0 4 0 5 0 0 0 0 3
Toplumsal Cinsiyet Kadın ve Toplum 0 3 5 0 5 0 3 0 0 0 0 4
Sosyal Problemler 4 4 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0
Bilgi Felsefesi ve Toplumsal Düşünce 4 0 3 2 4 0 5 0 0 0 0 0
Kimlik Benlik ve Toplum 5 0 5 0 3 4 3 0 0 0 0 0
Çocuk Tarih Toplum 5 4 0 0 4 0 5 5 0 0 0 0
Sanat, Felsefe ve Toplum 5 0 4 0 4 5 4 0 0 0 0 0
Sağlık Sosyolojisi 0 0 4 4 5 4 5 0 0 0 0 0
Yoksulluk ve Az Gelişmişlik 5 3 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0
Çağdaş Felsefe Akımları 0 0 4 0 5 0 4 0 0 0 3 3
Kent Sosyolojisi 0 4 5 0 4 0 5 0 0 0 0 3
Suç Teorileri, Şiddet ve Toplum 0 4 5 0 4 0 4 0 0 0 3 0
Yaşlılık ve Toplum 0 3 5 0 3 0 3 0 0 0 0 4
Din Felsefesi, Kutsal ve Toplum 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 3 0
Engelli ve Toplum 0 3 4 0 3 0 4 0 0 0 0 3
Zonguldak Üzerine Toplumsal Araştırmalar 4 0 5 0 0 5 0 0 4 0 5 0