Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fizik I (Müh) 5 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Genel Jeoloji-I 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0
Genel Jeoloji-II 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 4 4 4 4
Mühendislik Jeolojisi 3 3 4 3 3 3 2 3 4 0 0 0 0 3 2
Stratigrafi 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4
Yapısal Jeoloji 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 4 4
Topoğrafya 5 5 5 3 5 3 5 4 5 3 3 4 5 5 5
Jeokimya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4
Mühendislikte Etik 0 0 3 0 0 0 2 3 2 0 0 0 4 5 4
Optik Mineraloji 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3
Mağmatik Kayaç Petrografisi 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3
Jeolojik Harita Bilgisi 1 3 3 2 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Sedimanter Kayaç Petrografisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3
Mukavemet 5 5 5 2 3 0 5 2 0 0 0 0 1 1 1
Mühendislik Jeofiziği 3 2 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0
Zemin Mekaniği 4 4 3 4 4 4 4 3 4 0 0 0 4 3 3
Kaya Mekaniği 4 4 5 3 3 3 1 1 1 0 0 0 2 1 2
Maden Yatakları-I 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 3
Saha Jeolojisi 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3
Kent ve Çevre Jeolojisi 1 1 4 3 4 3 4 4 3 0 0 0 4 4 1
Fosil yakıtlar Jeolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 0 3
Endüstriyel Hammaddeler 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4
Yol Jeolojisi 2 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 3 3 2
Sondaj Tekniği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 3
Maden Arama 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
Yeraltı Jeolojisi 1 1 0 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0
Staj I (Saha/Kamp Stajı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metamorfik Kayaç Petrografisi 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3
Maden Yatakları-II 5 5 5 5 5 0 5 5 5 3 4 5 5 5 3
Tünel Jeolojisi 2 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 3 2 3
Baraj Jeolojisi 2 3 3 4 4 3 4 2 2 0 0 0 2 1 2
Madencilik Bilgisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
Türkiye Jeolojisi 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4
İş Sağlığı ve Güvenliği 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5
Diploma Çalışması 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Fotojeoloji 1 1 0 0 3 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0
Süstaşları 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3
Kristalografi 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3
Kil Mineralojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 5 5 3
Jeoteknik Veri Toplama ve Değerlendirme 2 4 5 5 5 5 5 3 4 1 0 0 3 1 1
Doğal Afetlerin Jeolojik Değerlendirmesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2
Jeolojide Teknik Rapor Yazımı 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
İnce Kesit Hazırlama Yöntemleri 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4
Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları 3 3 4 4 4 3 0 3 4 4 3 3 4 4 4
Kuyu logu 3 3 1 3 3 3 4 2 2 0 0 0 0 1 1
Türkiye Tektoniği 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4
Levha Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4
Karst Jeolojisi 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4
Ofiyolitik Cevherleşmeler 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3
Türkiye Kromitleri 3 4 3 3 4 3 3 3 0 3 3 3 3 3 4
Metalik Maden Yatakları 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4
Jeotermal Kaynaklar 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4
Cevher Mikroskobisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3
Agrega Petrografisi 3 3 0 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3
Jeolojik Rezerv Hesaplamaları 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 4 5
Petrokimyasal Hesaplamalar 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 5 0 1 0 0
Matematik I (Müh.) 2 4 3 3 1 3 3 2 2 1 1 1 2 3 1
Matematik II (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 5 0 1 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 5 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0
Yabancı Dil IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II (Müh) 5 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Teknik Resim 3 3 0 5 4 0 2 3 4 4 0 5 4 0 1
TURK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 4 4 5 0 5 0 0 4 0
TURK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 4 0 0 0 0
Kimya I 4 4 2 4 3 5 5 4 4 2 2 2 2 4 4
Kimya II 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3
Kimya II Lab 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3
Kimya Lab I 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil-III 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1
Yabancı Dil-IV 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1
Staj (Kurum Stajı) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5
Yerbilimlerinde Girişimcilik ve Yenilikçilik 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5
Statik 5 5 5 2 4 0 5 2 0 0 0 0 1 1 1
Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Yazılımları 0 0 4 0 5 0 0 0 5 3 0 0 3 0 0
Malzeme Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levha Tektoniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mineraloji 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
Mühendislik Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeoistatistik 5 5 5 5 4 5 5 0 5 3 3 2 5 0 4
Paleontoloji 5 5 5 0 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4
Tarihsel Jeoloji 1 0 0 4 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0
Jeolojide Arazi Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedimentoloji 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 3
Uzaktan Algılama 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 1 5 4 5
Diploma Çalışması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrojeoloji 3 3 2 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1
Jeolojide Tasarım ve Projelendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuyu Hidroliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Hukuku 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4
Neotektonik ve Türkiyenin Depremselliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeomorfoloji 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3
Bilim Tarihinde Yerküre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kömür Jeolojisi ve Teknolojisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3
Tünel ve Baraj Jeolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeolojik Miras ve Doğa Tarihi Müzeciliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0