Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mühendisliğe Giriş 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1 2 0 0 3 0 3 4 0 3 0 0 0 3 0
Ölçme Bilgisi I 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2
Ölçme Bilgisi II 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2
Programlama 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 2 2 3 3
Sayısal Çözümleme 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3
Yükseklik Ölçmeleri 5 5 5 3 5 3 3 2 4 5 3 1 5 5 4
Kartografya 5 4 4 3 4 1 3 3 4 4 2 1 5 4 4
Matematik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olasılık ve İstatistik 5 5 5 1 1 5 5 4 5 3 3 0 1 5 0
Taşınmaz Hukuku 4 4 3 1 3 1 3 4 5 4 2 4 4 3 4
Staj I 5 5 4 3 4 4 5 2 4 4 3 4 3 5 5
Bilgisayar Destekli Çizim 4 4 5 5 4 1 5 4 3 2 2 4 4 3 4
Ölçme Uygulama I 4 5 4 5 5 3 5 4 4 3 3 5 3 5 5
Mühendislik Matematiği II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeodezik Ölçmeler 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3
Kadastro Bilgisi 4 5 4 4 4 1 4 3 5 5 2 4 4 5 4
Mühendislik Etiği 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
Dengeleme I 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
Fotogrametri I 4 4 4 3 4 3 5 5 5 3 2 2 4 4 2
Veri Tabanı Yönetim Sistemi 4 5 4 4 5 1 5 4 5 5 2 5 5 4 5
Küresel Konumlama Sistemleri 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 3 1 2
Jeodezi I 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 1 3 2 2
Temel Görüntü Bilgisi 4 4 3 4 4 5 2 4 5 5 5 2 4 4 3
Yerel Yönetimlerde Harita Mühendisliği Uygulamaları 4 3 4 5 5 1 5 5 5 3 3 0 5 5 5
Kadastral Veriler ve Uygulamaları 5 4 5 4 5 1 5 4 4 5 2 1 5 4 5
Maden Haritacılığı 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 4
Altyapı Kadastrosu 3 4 3 4 4 1 4 4 5 4 2 5 5 4 5
Şehir ve Bölge Planlama 5 5 3 2 1 1 4 5 5 3 2 1 4 5 2
Kartoğrafik Harita Üretimi 5 4 5 4 4 1 4 5 4 4 2 2 4 5 4
Jeodezik Astronomi 4 5 5 3 5 2 4 2 5 1 3 1 3 4 1
Alet Bilgisi 3 4 2 2 5 2 5 1 5 3 3 1 2 2 1
Hata Kuramı ve Kestirimi 5 5 5 5 1 5 5 3 4 3 2 0 4 3 3
Dengeleme II 5 5 5 5 3 4 2 3 3 1 0 0 3 1 1
Staj II 5 5 4 3 4 4 5 2 4 4 3 4 3 5 5
Jeodezi II 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 2
Coğrafi Bilgi Sistemleri 5 4 5 5 5 1 5 4 4 4 2 2 5 5 5
Fotogrametri II 4 3 3 3 4 0 3 4 5 3 0 3 3 4 4
Dijital Görüntü İşleme 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3
Kırsal Toprak Değerlendirmesi 5 4 4 5 5 0 5 3 4 3 2 0 4 4 4
Koordinat Sistemleri 3 4 5 4 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1
Yersel Fotogrametri 3 3 4 3 3 4 3 4 4 0 0 4 4 3 4
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde Programlama 5 4 5 4 5 0 5 4 5 4 3 0 5 4 4
Hidrografik Ölçmeler 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4
Kartografik Veri Tabanı Yönetim Sistemi 4 5 3 4 4 0 5 4 4 4 0 0 3 4 5
Yeraltı Ölçme Teknikleri 3 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3
Fotogrametrik Proje Yönetimi 5 5 4 5 5 3 4 4 3 5 2 2 4 4 5
Kamu Ölçmeleri 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4
Mühendislik Ölçmeleri 4 4 5 5 5 4 0 4 5 4 5 4 3 4 4
Uzaktan Algılama 5 5 4 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 2
Bilimsel Yazım Sunum 3 2 1 5 1 2 4 5 4 2 5 2 1 5 2
Staj 5 5 4 3 4 4 5 2 4 4 3 4 3 5 5
Diploma Çalışması 3 4 4 4 5 5 4 5 2 5 3 2 2 4 3
Fiziksel Jeodezi 5 5 5 4 3 4 3 4 4 1 2 1 2 2 1
Taşınmaz Değerlendirmesi 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 1 5 5 5
Arazi Bilgi Sistemi 5 4 0 5 4 0 5 0 4 4 3 4 4 5 4
GPS Uygulamaları 4 4 4 3 5 5 5 3 5 5 2 2 4 3 3
Kamulaştırma 4 4 4 5 3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5
Orman Kadastrosu 3 4 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 3 5 5
Dijital Fotogrametri 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3
Fotogrametrik Bilgi Sistemi 4 4 3 3 4 0 3 5 3 0 0 0 3 4 5
Lazer Tarama Teknikleri 5 5 3 5 5 3 3 4 1 5 1 2 4 1 1
Fotogrametrik Uygulamalar 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5
Jeoid ve Düşey Datum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Haritacılık Bilim Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeodezi Tarihindeki Bilim İnsanları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diploma Çalışması 3 4 4 4 5 5 4 5 2 5 3 2 2 4 3
Ölçme Uygulama II 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 3 3 3 5 5
Yol Bilgisi 4 4 5 4 5 2 5 4 4 4 3 2 3 4 4
Proje Yönetim Bilgisi 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3
Kent Bilgi Sistemleri 5 4 5 5 5 1 5 4 4 5 2 2 5 4 5
Deformasyon Ölçmeleri 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 3
İmar Uygulamaları 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 5
Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3
Kartoğrafik Bilgi Sistemleri 3 5 4 5 4 0 5 4 4 4 5 0 5 4 5
Kadastral Bilgi Sistemleri 4 5 4 3 4 0 4 5 5 5 4 0 5 0 5
Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5
Mikrodalga Algılama Sistemleri 5 5 3 5 5 3 1 2 1 3 1 2 3 2 1
Sayısal Arazi Modeli 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5
Uydu Verilerinin Değerlendirilmesi 4 4 4 3 4 4 3 2 2 5 2 2 3 3 3
Uydu Jeodezisi 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3
Jeodezik Ağ Tasarımı 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
TURK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 4 0 3 4 0
Fizik I (Müh) 5 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Matematik I (Müh.) 5 5 3 1 0 1 3 3 3 0 1 0 0 4 0
Matematik II (Müh.) 5 5 4 1 0 1 3 3 3 0 1 0 0 4 0
Fizik II (Müh) 5 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
TURK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 4 0 3 4 0
Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik III (Müh.) 4 4 4 3 2 1 3 3 4 1 1 0 3 0 0
Matematik IV (Müh.) 4 4 4 3 2 1 3 3 4 1 1 0 2 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 2 0 0 5 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 3 4 5 0 3 0 0 5 0
Yabancı Dil III 2 2 1 1 2 1 2 3 4 3 3 1 2 3 2
Yabancı Dil IV 2 2 1 1 2 1 2 3 4 3 3 2 3 3 2
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 3 0 2 3 4
Ölçme Bilgisi I (2016 ve sonrası girişli öğrenciler için) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0