Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Introduction To Computer Science 0 0 4 3 0 0 5 5 5 4 0 0 0 0 0
Global Environment 3 0 2 4 0 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0
Computer Aided Engineering Drawing 2 0 0 5 0 0 4 4 4 4 5 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği 5 0 2 4 0 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) 0 0 0 0 0 1 2 3 0 5 0 0 0 1 0
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olan Lisans) 0 0 0 0 0 1 2 3 0 5 0 0 0 1 0
Matematik I (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I Laboratuvarı (Müh) 4 0 0 0 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Matematik II (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II Laboratuvarı (Müh) 4 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Fluid Mechanics 5 0 2 4 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0
Vocational Foreign Language I 0 0 0 4 0 5 5 0 0 5 4 0 0 0 0
Çevre Kimyası II 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 1 4 4 4 0
Hava Kirliliğinin Esasları 5 4 4 0 4 0 4 4 0 0 0 4 3 3 0
Çevre Kimyası I 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 1 4 4 4 0
Malzeme 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 0
Biyoçeşitlilik 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 4 0
Staj I 0 0 0 5 5 5 3 0 0 0 0 3 3 0 0
Hidrolik 5 0 3 0 3 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0
Vocational Foreign Language II 0 0 0 4 0 5 5 4 0 5 0 0 0 0 0
Olasılık ve İstatistik 5 0 4 2 2 0 0 2 1 3 3 2 0 0 1
Hidroloji ve Hidrojeoloji 4 2 5 3 0 0 3 0 0 0 3 4 0 0 5
Su Temini 3 0 1 3 0 0 0 3 1 2 3 3 0 0 1
Physico-chemical Processes 5 5 5 5 3 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0
Staj II 0 0 0 5 5 5 3 0 0 0 0 3 5 0 0
Yağmursuyu ve Kanalizasyon 4 0 5 3 0 0 4 0 0 4 5 0 0 0 0
Biyolojik Prosesler 5 4 4 4 2 4 4 3 2 1 3 4 3 4 0
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği 4 0 0 0 0 3 4 4 0 0 4 0 0 4 2
Çevre Ekonomisi 5 0 4 0 0 4 5 4 0 0 0 4 0 0 4
Katı Atık Yönetimi 4 3 4 3 3 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4
Air Pollution Control Engineering 5 5 5 5 0 3 4 4 0 4 0 0 0 0 3
Arıtma Tesislerinin Tasarımı 4 0 4 5 0 0 3 3 3 4 3 5 0 0 0
Diploma Çalışması 5 4 5 5 5 5 5 4 4 0 4 4 4 5 0
Çevre Mikrobiyolojisi 4 3 3 3 4 4 4 3 1 1 1 4 2 4 0
Çevresel Etki Değerlendirmesi 5 0 5 5 3 4 4 4 3 3 2 2 5 5 0
Statik ve Dinamik 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 0
Mukavemet 4 1 3 1 1 3 3 4 1 1 1 3 1 1 3
Zemin Mekaniği 4 5 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 2 0 5 4 0 3 0 5 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 3 0 4 5 0 4 0 5 0 0 0
Fizik I (Müh) 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II (Müh) 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
TURK DİLİ I 0 0 0 0 0 3 4 5 0 5 0 4 0 0 0
TURK DİLİ II 0 0 0 0 0 3 4 5 0 5 0 4 0 0 0
Çevre Kimyası I 4 4 4 4 5 4 4 5 2 2 1 5 4 4 0
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry Lab. II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chemistry II 4 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 4 0 0 0
Chemistry I 4 5 0 0 5 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Chemistry Lab. I 4 3 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 3 0
Mühendislik Etiği 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 3 0 0 3 4
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0
Terfi Merkezleri 5 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 4
Çevre Mühendisliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar 3 3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0
Environmental Risk Assessment 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 0 0
Cleaner Production Technologies 3 3 4 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Çevresel Havza Planlaması 3 4 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 4 0
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0
Sustainable Environment 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 5 2
Çevre Jeolojisi 3 0 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2
Çevre Mühendisleri İçin Organik Kimya 4 3 1 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Topoğrafya 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 0
Enerji Üretimi ve Çevre Problemleri 4 4 3 0 0 3 3 4 0 0 0 3 0 5 0
Kirleticilerin Taşınım Mekanizmaları 5 5 5 4 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama 4 4 0 5 0 5 3 4 5 0 4 0 0 4 0
Fuel Cells 4 3 4 0 0 3 3 5 0 3 3 4 0 4 0
Water Quality Management 4 4 3 2 3 3 5 3 2 2 1 5 3 5 0
Instrumental Analysis 4 0 5 5 5 2 0 0 0 1 0 2 0 3 0
İleri Arıtma Teknolojileri 4 4 4 4 3 2 3 4 3 1 2 4 3 3 0
Arıtma Çamuru Bertarafı 4 0 3 3 0 4 4 4 0 0 0 5 0 5 0
Renewable Energy Sources 4 4 0 0 0 4 4 4 0 3 0 0 0 4 0
Anaerobik Arıtım Sistemleri 4 0 4 4 0 0 4 4 4 0 0 4 0 0 0
Hazardous Waste Management 0 3 3 3 0 2 4 5 0 2 0 0 0 3 0
Control and Automation in Environmental Engineering 5 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Deniz Kirliliği ve Deniz Deşarj Sistemleri 5 5 4 4 0 0 4 0 3 0 3 0 3 0 4
Su Kirliliğinde Membran Prosesler 4 0 5 3 0 0 0 4 4 5 0 4 0 4 3
Inorganic Membrane Reactors 4 4 0 3 0 4 5 5 0 0 0 4 0 5 0
Land Treatment Technologies 4 4 5 3 0 0 4 3 0 4 0 4 0 4 0
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü 2 0 4 3 2 5 5 5 4 0 4 4 5 5 3
Environmental Modeling 5 5 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Çevre Hukuku 0 0 0 0 0 5 5 5 0 4 0 4 5 5 0
Avrupa Birliği Çevre Politikaları 0 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 4 5 4
Çevre Toksikolojisi 2 3 4 0 0 0 2 0 3 2 4 0 0 0 0