Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Metalurji ve Malz. Müh. Giriş 5 5 4 3 2 3 2 2 2 2 2 0
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3 5 0 2 0 0 0 2 0 3 0
Mühendislik Etiği 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 0
Kimyasal Metalurji 4 5 5 4 3 5 3 4 4 3 2 0
Metalurji ve Malzeme Laboratuvarı I 3 3 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Ekstraktif Metalurji 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Demir Çelik Metalurjisi 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Taşınım Olayları 5 5 5 3 3 3 4 4 3 0 0 0
Metalurji ve Malzeme Laboratuvarı II 3 3 4 4 5 4 4 0 0 0 0 0
Staj II* 1 2 1 1 0 3 0 3 3 3 0 0
Malzeme Seçimi ve Tasarımı 3 3 4 5 3 3 0 2 0 3 0 0
Kalite Kontrol ve Yönetimi 2 3 4 2 5 4 2 0 3 0 0 0
Bitirme Çalışması 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2 2 0 0 3 2 3 2 3 0
Toz Metalurjisi 4 4 5 4 2 5 4 5 2 3 3 0
Kaynak Metalurjisi ve Malzeme Muayenesi 4 4 3 4 5 4 3 3 3 2 3 0
Malzeme Kimyası 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Malzeme Analiz Teknikleri 4 2 4 3 5 3 3 4 3 3 2 0
Çelikler ve Dökme Demirler 2 4 3 3 2 4 2 4 3 3 2 0
Organik Kimya 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Malzemelerin Geri Kazanımı 1 0 3 4 3 3 0 3 4 3 3 0
Kompozit Malzemeler 5 4 4 3 3 3 2 5 3 3 3 0
Kırılma Analizi 4 4 3 2 4 5 3 3 2 2 4 0
Kaplama Teknolojileri 4 0 4 2 2 5 3 5 3 3 4 0
Malzeme Üretiminde Modelleme 4 3 0 4 4 0 4 3 0 0 4 0
Plastik Şekil Verme Yöntemleri 4 4 4 4 3 4 0 3 0 4 0 0
Uzay ve Havacılık Malzemeleri 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Nanomalzemeler 3 4 3 0 0 3 0 4 2 3 0 0
İleri Teknoloji Seramikleri 4 3 3 3 4 0 2 3 0 0 0 0
Savunma Sanayi Malzemeleri 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Demir Dışı Metal Üretimi 4 4 4 2 3 5 3 4 3 3 4 0
Yarıiletken Malzemeler 4 0 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Enerji Malzemeleri 2 3 4 5 4 3 3 5 3 3 4 0
Fizik II (Müh) 5 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
Fizik II Laboratuvarı (Müh) 5 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0
TURK DİLİ II 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0
TURK DİLİ I 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 3 0
Matematik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferansiyel Denklemler 2 0 4 3 0 3 4 4 2 0 0 0
Malzeme Bilimi I 3 5 0 4 0 1 4 5 4 3 1 5
Temel Bilgisayar Teknolojisi 4 0 3 4 5 5 5 5 0 0 0 0
Malzeme Bilimi II 4 5 4 3 4 4 2 4 3 3 2 0
Statik Mukavemet 4 4 4 5 4 4 3 2 3 3 3 0
Mekanik Metalurji 5 5 5 3 5 3 3 5 3 2 3 0
Çözelti Termodinamiği 2 3 3 1 2 2 0 2 1 0 3 0
Biyomalzemeler 4 3 5 0 5 5 5 4 5 5 4 5
Programlamaya Giriş 4 4 5 5 3 2 3 4 4 3 4 0
Malzeme Termodinamiği 4 3 4 3 4 0 0 3 0 4 2 0
Staj I* 1 2 1 1 0 0 3 0 2 2 1 0
Fizik I Laboratuvarı (Müh) 5 0 0 0 5 2 5 0 0 0 0 0
Malzeme Mühendisliğine Giriş 3 2 2 4 2 4 3 4 5 5 5 5
Nanomalzeme Bilimi ve Teknolojsisi 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Malzeme Karakterizasyon Yöntemleri 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya II Lab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik I (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I (Mak+EEM) 5 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
Malzeme Fiziği 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Polimerik Malzemeler 3 3 2 0 4 3 4 4 3 4 4 0
Refrakter Malzemeler 4 4 3 3 2 5 3 4 3 3 3 0
Korozyon ve Korozyondan Korunma 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 0
Proje Yönetimi ve Girişimcilik 0 1 3 1 0 2 0 3 3 5 0 0
Mühendislik Ekonomisi 3 2 4 3 0 3 0 4 3 0 3 0
Yabancı Dil III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çimento-Beton ve Yapı Malzemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cam Teknolojisi 3 4 5 5 4 3 2 3 3 2 3 0
Kimya I Laboratuvarı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faz Diyagramları 4 1 3 5 4 0 1 3 4 4 0 0
Fiziksel Metalurji 3 4 5 4 3 5 5 3 2 3 3 0
Döküm Teknolojisi 4 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5
Isıl İşlemler 0 4 3 0 4 3 2 3 2 3 3 0