Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Hava Kirliliğinin Esasları 5 0 0 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 5 0
Mühendislik Matematiği 5 0 2 0 0 2 0 3 4 0 0 3 0 2 0
Çevre Kimyası I 4 5 0 3 4 3 4 0 0 0 0 4 0 0 3
Malzeme 5 4 5 3 2 0 5 5 0 0 2 5 0 0 0
Biyoçeşitlilik 5 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 4 0
Staj I 0 0 0 5 5 5 3 0 0 0 0 3 3 0 0
Hidrolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Kimyası II 4 4 3 3 4 4 3 3 1 1 1 3 3 3 0
Olasılık ve İstatistik 2 0 4 2 0 3 5 4 0 0 0 4 0 3 0
Hidroloji ve Hidrojeoloji 4 2 5 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 5
Su Temini 3 0 4 3 0 3 2 4 0 0 4 3 0 3 0
Staj II 0 0 0 5 5 5 3 0 0 0 0 3 5 0 0
Yağmursuyu ve Kanalizasyon 4 0 5 3 0 0 2 4 0 4 5 0 0 0 0
Biyolojik Prosesler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katı Atık Yönetimi 4 4 4 3 3 4 3 4 2 1 4 4 4 4 4
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği 4 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 4 2
Çevre Ekonomisi 5 0 4 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Arıtma Tesislerinin Tasarımı 5 3 5 5 0 0 3 0 5 0 5 3 0 0 4
Diploma Çalışması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statik ve Dinamik 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 0
Mukavemet 4 3 3 1 1 3 3 4 1 1 1 3 1 1 3
Zemin Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hava Kirlililği Kontrolu 5 5 5 5 0 3 4 4 0 4 0 0 0 0 0
Fiziko-Kimyasal Prosesler 5 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Çevre Mikrobiyolojisi 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 4 2 4 0
Bilgisayar Kullanımı ve Programlamaya Giriş 0 4 0 3 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Küresel Çevre 4 3 3 3 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Tasarım 2 0 0 5 0 0 0 4 4 0 5 0 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği 5 2 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0
Çevresel Etki Değerlendirmesi 5 5 5 5 3 4 4 4 3 3 2 2 5 5 0
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 0 4 0 0 0
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5 0 4 0 0 0
Matematik I (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matematik II (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 1 0 4 0 3 4 0 0 0 5 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 1 0 4 0 4 5 0 0 0 5 0 0 0
Fizik I Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Fizik II Laboratuvarı (Müh) 4 0 0 0 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Lab II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURK DİLİ I 0 0 0 0 0 4 5 4 0 5 0 4 0 0 0
TURK DİLİ II 0 0 0 0 0 4 5 4 0 4 0 5 0 0 0
Fizik I (Müh) 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II (Müh) 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevre Kimyası I 4 4 4 4 5 4 4 5 2 2 1 5 4 4 0
Kimya I 4 4 2 4 3 5 5 4 4 2 2 2 2 4 4
Kimya Lab I 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4
Kimya II 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosyal Sorumluluk Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya II Lab 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3
Yabancı Dil III 2 0 0 0 0 0 4 4 0 5 0 3 0 0 0
Yabancı Dil IV 2 0 0 0 0 0 5 4 0 5 0 3 0 0 0
Mühendislik Etiği 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0
Terfi Merkezleri 5 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 0 4
Çevre Mühendisliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çevresel Havza Planlaması 3 4 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 4 0
Kalite Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 0
Çevre Jeolojisi 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2
Çevre Mühendisleri İçin Organik Kimya 4 3 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Topoğrafya 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 0
Enerji Üretimi ve Çevre Problemleri 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0
Kirleticilerin Taşınım Mekanizmaları 5 5 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama 4 4 0 4 0 5 3 4 5 0 4 0 0 4 0
Yakıt Pilleri 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 3 0
Su Kalitesi Yönetimi 4 4 3 2 3 3 5 3 2 2 1 5 3 5 0
Enstrümental Analiz 4 0 5 5 5 2 0 0 0 2 0 2 0 3 0
İleri Arıtma Teknolojileri 4 4 4 4 3 2 3 4 3 1 2 4 3 3 0
Arıtma Çamuru Bertarafı 4 4 3 3 0 4 4 4 0 0 0 5 0 5 0
Anaerobik Arıtım Sistemleri 4 5 4 4 4 4 4 4 2 1 3 5 5 5 0
Tehlikeli Atık Yönetimi 4 3 3 3 0 2 4 5 0 2 0 0 0 3 0
Alternatif Enerji Kaynakları 4 4 0 0 0 4 4 4 0 3 0 0 0 4 0
Deniz Kirliliği ve Deniz Deşarj Sistemleri 5 5 4 4 0 0 4 0 3 0 3 0 3 0 4
Su Kirliliğinde Membran Prosesler 4 4 5 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 3
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü 2 4 3 3 3 5 5 5 3 2 1 5 5 5 0
Çevre Hukuku 0 0 0 0 0 5 5 5 4 4 0 5 5 5 0
Çevre Mühendisliğinde Kontrol ve Otomasyon 5 3 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
İnorganik Membran Reaktörler 4 4 0 3 0 4 5 5 0 0 0 4 0 5 0
Arazide Arıtma 4 5 0 3 0 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0
Çevre Modellemesi 5 5 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sürdürülebilir Çevre 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 3 0 5 2
Temiz Üretim Teknolojileri 3 3 4 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Çevresel Risk Analizi 0 5 0 0 0 0 4 4 0 0 0 5 5 0 0
Avrupa Birliği Çevre Politikaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0