Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
İnşaat Mühendisliğine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Kullanımı 3 4 0 3 0 0 0 4 4 3 0
Teknik Resim 3 3 0 5 4 0 2 3 4 2 0
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Jeolojisi 1 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0
Bilgisayar Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malzeme Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislikte İstatistik Metotları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Ekonomisi 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4
Dinamik 4 4 3 0 3 0 3 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukavemet I 5 5 5 4 4 0 4 0 0 0 0
Mukavemet II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Malzemesi 5 4 3 0 3 3 2 3 3 3 3
Mühendislik Matematiği II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj I 5 4 5 5 5 3 1 3 4 0 4
Topografya 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 4
Yabancı Dil III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I (Müh) 5 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0
Matematik I (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0
Fizik II (Müh) 5 5 5 4 0 0 4 5 0 0 0
Fizik I Laboratuvarı (Müh) 4 5 0 0 0 5 3 2 2 0 0
Matematik II (Müh.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TURK DİLİ I 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 5
TURK DİLİ II 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 5
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil I (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5
Yabancı Dil II (Zorunlu Hazırlık Programı Olmayan Lisans) 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 5
Lineer Cebir (Müh.) 4 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4
Kimya 4 4 0 0 0 5 5 3 0 0 0
Yabancı Dil III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Dil IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayısal Analiz 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3
Betonarme I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Statiği I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proje Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karayolu Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidroloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrolik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırmada Toprak İşleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staj II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zemin Mekaniği II 4 4 5 3 3 3 4 4 1 1 2
Yapı Statiği II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Yapılar I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kaynakları Mühendisliği I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Mühendisliği I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kıyı Mühendisliğine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beton Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Açık Kanallar Hidroliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Teknikleri I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Şevlerin Stabilitesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Tasarımı Yönetimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demiryolu Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulama-Kurutma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Çalışması-Saha veya Lab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüksek Yapıların Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Dinamiğine Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Statiği III 4 4 4 5 4 0 5 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geoteknik Deprem Mühendisliği 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 2
Bitirme Çalışması-Proje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Su Kaynakları Mühendisliği II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme Yapıların Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Çalışması-Proje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bitirme Çalışması-Saha veya Lab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köprüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geosentetikler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarmede Özel Konular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barajlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öngerilmeli Beton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Yapılar II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidroelektrik Santraller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Teknikleri II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kıyı ve Liman Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapıların Yalıtımı ve Korunması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonlu Elemanlar Yöntemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeraltı Hidroliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Şantiye Tekniği 2 2 2 1 5 1 5 2 5 1 5
Temel Mühendisliği II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esnek Yol Üstyapıları 3 4 3 4 3 1 4 4 2 4 0
Trafik Mühendisliği 3 4 3 4 3 1 4 4 2 4 0
Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 3 4 3 4 3 1 4 4 0 4 0
Zemin Mekaniği I 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 2