Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Milli Mücadele Tarihi 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metin Okumaları 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4
Kurtuluş Savaşı Dönemi Dış Politika 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Dönem Osmanlı Ticaret Rejimi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17–18. YY. Anadolu'sunda Sosyal ve Ekonomik Yapı 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
Türkistan’da Fikir Hareketleri 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı-Rus İlişkileri 5 4 4 5 0 4 5 5 5 5
Türkiye Cumhuriyeti Dış Politikası 5 5 4 4 4 4 2 3 3 5
Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3
Doktora Seminer Dersi 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkiye’de Sosyal ve siyasal Düşünce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tek Parti Dönemi Siyasal Hayat 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Tek Parti Dönemi Sosyo-Kültürel Gelişmeler 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klasik Dönem Osmanlı Ticaret Rejimi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(17–18. YY.) Değişen Osmanlı Taşra Yönetimi ve Mali Nitelikleri 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Buhara Hanlığı Tarihi 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı Diplomasi Tarihi 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikası 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3
Ortaçağ İslam Dünyasında Mistik Düşünce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Uzmanlık Alan Dersi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Doktora Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Türkiye'de Azınlıklar 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma-Yayın Etiği 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5