Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı
Kültürel Psikiyatri
Psikofarmakoloji
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği
Konsültasyon Liyazon Hemşireliği
Sanat Terapisi
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Seminer
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II
Nörofizyopatoloji
Hemşirelikte Araştırma
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Psikolojik Kuramlar
Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Etik Problemler
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I