Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
Ders Adı
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Etik Problemler
Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri
Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi ve Psikolojik Kuramlar
Hemşirelikte Araştırma
Nörofizyopatoloji
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II
Seminer
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Sanat Terapisi
Konsültasyon Liyazon Hemşireliği
Kültürel Psikiyatri
Psikofarmakoloji
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
Yüksek Lisans Tez Çalışması
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği