Bu programdan mezun olan öğrenciler Devlet Konservatuvarlarında Akademisyenlik, tüm Devlet Opera ve Balelerinde Opera Sanatçılığı yapabilecek ve Sahne Sanatlarının tüm dallarında görev alabilecek donanımdadırlar.