İşletme bölümü iş alanı olarak oldukça geniş olanaklara sahip bir bölümdür. İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptir.

Kamu ve özel bankaların da içinde bulunduğu finans sektöründe, müfettişlikten gişe memurluğuna hemen her türlü alanda işletme mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca mali müşavirlik sınavlarında başarı gösteren mezunlar Serbest Mali Müşavir belgesi ile kendi bürolarını açabilmektedir.   

Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe tüm özel sektör işletmelerinde pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları vb. fonksiyonlarında orta ve üst düzey yöneticilikleri de kapsayan uzmanlıklarda çalışabilmektedir.

Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilmektedir.