Öğrenciler bölümü başarı ile tamamladıkları takdirde Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Devlet İstatistik Enstitüsü, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sayıştay, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi'nin birimleri gibi kamu kuruluşlarında KPSS ve kurum sınavlarında başarılı olmak şartıyla istihdam edilebilirler.

Ayrıca mezunlarımızın çokuluslu şirketler, uluslararası firmalar, ihracat ve ithalat firmaları, yurtdışına açılma planları olan firmalar, dış ticaret sermaye şirketleri, ulusal ve uluslararası perakende sektörü, danışmanlık şirketleri, bankacılık, sigortacılık, ulaşım ve lojistik firmalarında ve benzeri hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyette bulunan özel sektör firmalarında da iş bulma olanakları vardır.