Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde sürdürülen lisans eğitiminin temel amacı, öncelikli olarak iyi yetişmiş, meslek sahibi bireyler yetiştirmektir. Devletin çeşitli kademelerinde özellikle, Teftiş Kurulları, Merkezi ve Yerel Yönetim Birimleri, İdari Yargı mercilerinde ve özel sektörde çağdaş yönetim anlayışının gerktirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Lisans eğitiminde nitelikli yönetici yetiştirilmesi hedefine uygun olarak, Türkiye'nin sosyo-ekonomik, siyasi ve idari yapısı ile sorunlarını teorik ve çözümleyici yaklaşımlarla inceleyen çok sayıda uzmanlık derslerinin yanı sıra, özellikle işletme, iktisat ve maliye alanlarında olmak üzere diğer ilgili bilim dallarından da çeşitli dersler verilmektedir. Diğer bilim dallarına ait dersler seçmeli olup, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda seçim yapılabilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde disiplinlerarası bir program uyguladığından ve ders programları disiplinlerarası bir program içerdiğinden, gerek kamu sektörü için gerekse özel sektör için yönetici adayı yetiştirmede avantajlı bir bölüm durumundadır. Bölümde yoğun olarak verilen hukuk dersleri mezunların KPSS'ye yönelik sınavlarda teorik birikim kazandırma amacına yöneliktir. Bölüm programında yer alan yönetim, siyaset, kentleşme ve çevre sorunlarına ilişkin olarak düzenlenen dersler, öğrencilere yönetsel, siyasal ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma, onları donanımlı olarak yetiştirme ve karşılaştıkları sorunları çözme yetisi vermeyi amaçlamaktadır. Lisans programından mezun olacak öğrencilere almış oldukları derslerle siyasal, yönetsel ve toplumsal konularda karşılaştıkları sorunları çözme yetisinin kazandırılması beklenmektedir.