Bölümümüz  mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ve diğer birçok bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu, Başbakanlık Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir; iktisat uzmanı, araştırmacı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi,
iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilir ve akademisyen olarak da çalışabilirler.