Maliye Bölümü mezunları, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Mezunlarımız; Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, denetçi, müfettiş unvanlı kadrolarda istihdam edilirler. Maliye bölümü mezunları, kaymakam ve idari hâkim olabilmektedir. Mezunlarımız, özel sektörde bankalarda ve özel sektörün çeşitli kuruluşlarında çalışma alanına sahip olup; serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir, gümrük müşaviri gibi görevlerde bulunabilirler. Mezunlarımız ayrıca, üniversitelerimizde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilir ve akademik kariyer yapabilirler.