Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunu olanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında uzman, müfettiş olarak ilgili uzmanlık eğitimini aldıktan sonra iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca işçi ve işveren sendikalarında toplu pazarlık uzmanı olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel ve kamu sektöründe toplu pazarlık uzmanı, endüstri ilişkileri uzmanı olma imkanları mevcuttur. Ayrıca tüm özel ve kamu bankalarında müfettiş ve uzman olabilirler. Bunun yanı sıra kaymakamlık sınavına girerek mülki idare amiri olma hakları da mevcuttur.