Bölüm mezunlarından,  tezsiz yüksek lisansı tamamlayanlar resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.Ayrıca, mezunlar çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı gibi görevlerde çalışabilmektedirler. Başarılı mezunların üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurtdışında lisansüstü öğrenim görme olanakları da vardır.