Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Müzeleri ve Özel Müzeler ile özel şirketlerde istihdam olanaklarına sahiptirler.