“Moleküler Biyoloji ve Genetik” bölümü mezunları yurtiçi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinde araştırmacı veya öğretim üyesi olarak akademik hayatlarına devam edebilirler. Ayrıca ilaç sektörünün Ar-Ge, klinik araştırma ve satış birimlerinde, hastane veya özel laboratuvarların tıbbi analiz yapan birimlerinde, biyoteknolojik çalışma yapan kurum veya firmalarda, biyolojik ürünlerin (aşı, ilaç, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde, adli tıp ve kriminoloji laboratuvarlarında, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Çevre ve Sağlık sektöründe ve ilgili bakanlık birimlerinde çalışma imkanı bulabilirler.