Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ,Türkçe öğretmeni olarak çalışırlar. Türkçe dersi dışında, Türk Dili ve Edebiyatı, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma,
Hızlı Okuma Teknikleri, eski ve yeni Türk Lehçeleri, Edebi Sanatlar, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebi Metinler, Halk
Bilimi, Yazı Sanatı vb. derslere girerler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da
çalışabilirler. Çalıştıkları okullarda veya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler. 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.