Programı başarı ile bitiren öğretmen adayları  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ,Türkçe öğretmeni
olarak çalışırlar. Türkçe dersi dışında, Türk Dili ve Edebiyatı, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma,
Hızlı Okuma Teknikleri, Türk Lehçeleri, Edebi Sanatlar, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebi Metinler, Halk
Bilimi, Yazı Sanatı vb. derslere girerler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da
çalışabilirler.Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler. 4
yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükselte-
bilirler, öğretim üyesi olabilirler. MEB’ ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş
olabilirler.