Mezunlarımız Jeoloji Mühendisi unvanı ile resmi kurumlar ve özel sektörlerde iş olanaklarına sahip olmaktadırlar. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri,  İller bankası, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,  Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Belediyeler, madencilik ve Endüstriyel Hammadde işletmeleri, hidrojeoloji ile ilgili işletmeler vb. kurumlarda çalışabilirler. Jeoloji mühendisi yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddelerin, yeraltı suyunun, jeotermik enerjinin, yer hareketlerinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına: kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır: bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün ve yeraltının jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.