Programdan mezun olanların çalışma alanları çok geniştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde (yurt içi veya yurt dışında) yöneticilik pozisyonları da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi ünvanı ile olarak çalışabilirler. Ayrıca, kendi adlarına işyeri açabilir, serbest Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, müteahhitlik, müşavirlik yapabilirler. Üniversitelerde veya benzeri diğer araştırma ünitelerinde (Tübitak ve AR-GE birimleri vb.) araştırmacı olarak çalışabilirler.