İstihdam Olanakları

Maden Mühendisleri: kamu sektöründe öncelikle TKİ, TTK, MTA, EÜAŞ, MİGEM, ETİ Maden, EEİ, ve TPOA olmak üzere DSİ, KİAŞ, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, İlgili Bakanlıklar ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik, inşaat, tünel (metro), petrol, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar. Ayrıca; serbest maden mühendisliği hizmeti olarak, gerekli eğitimlerden geçip sertifika almak koşuluyla, Teknik Nezaretçilik, İş Güvenliği Mühendisliğive Çevre Denetim elemanı görevlerini de üstlenebilmektedirler. Bu amaçla büro kurmak veya kurulmuş bürolarda çalışma hakları vardır.