Biyomedikal Mühendisliği İş Olanakları
Biyomedikal Mühendisler, sağlık sektöründe tasarım, üretim, pazarlama ve AR-GE gibi alanlarda çalışabilirler. Özel sektörde, hastaneler ve özellikle tıbbi cihaz ve tıbbi ürün üretici firmalarda iş bulma fırsatına sahip olan Biyomedikal Mühendisleri, ilaç sanayiden protez üreticilerine kadar çok geniş bir yelpazede istihdam edilebilme olanakları vardır. Dünyada teknolojik açıdan en hızlı gelişim gösteren iki önemli alandan biri olan sağlık sektöründe, konusunda uzmanlaşmış nitelikli Biyomedikal Mühendislerine duyulan ihtiyaç önemli derecede artmaktadır.

Ülkemizde, sağlık sektörüne hizmet sunan üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra Biyomedikal Mühendislerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin 200 yatak kapasiteli olanlarına ve özel hastanelerin ise 100 yatak ve üzeri kapasiteli olanlarında en az 1 Biyomedikal Mühendisi istihdam zorunluluğu getirilmiştir (27.07.2011 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete; 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete).

Biyomedikal Mühendislerinin sağlık sektöründe çalışma olanakları göz önüne alındığında, diğer mühendislik alanlarında yeni mezun mühendislere göre daha kolay ve yüksek ücretli iş bulma fırsatlarına sahip olabilmektedir.