Bu bölümden mezun olanlar, “Metalurji ve Malzeme Mühendisi” unvanını alırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım grubunun üyesi olarak malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler.

 • Demir-Çelik Sanayi
 • Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi
 • Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi
 • Demir, Çelik ve diğer Metallerin Döküm Sanayi
 • Savunma Sanayi
 • Makine İmalat Sanayi
 • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
 • Uçak ve Gemi İmalat Sanayi
 • Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi
 • Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi
 • Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi
 • Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayi
 • Beyaz Eşya Sanayi
 • Manyetik Malzeme Üretim Sanayi
 • Biyomedikal Malzeme Sanayi
 • Nanoteknoloji
 • Enerji Sektörü
 • Plastik Teknolojisi
 • Tüm Sektörlerde Kalite-Kontrol bölümleri
 • Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler

Yukarıda sıralanan bu sektörlerde Metalurji ve Malzeme Mühendisleri üretim, planlama, ar-ge, tasarım, kalite, pazarlama ve satın alma bölümlerinde mühendis olarak ve tecrübe arttıkça da yönetim kademelerinde görev almaktadırlar. Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışındaki  üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilme şansına sahiptir.