Programdan mezun olanların öğrencilerin çalışma alanları çok geniştir. Tüm bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel şirketlerde (yurt içi veya yurt dışında) inşaat mühendisi ünvanı ile çalışabilmektedirler. Üst, orta veya alt kademe yöneticilik pozisyonları da dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda yönetici veya çeşitli düzeylerde (büroda veya sahada) mühendis olarak çalışabilirler.

Ayrıca, kendi adlarına işyeri açabilir, serbest inşaat mühendisliği, müteahhitlik, müşavirlik yapabilirler. Üniversitelerde veya benzeri diğer araştırma ünitelerinde (Tübitak, AR-GE birimleri vb.) araştırmacı olarak da çalışabilirler.