Tıp, Diş hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Yüksek Okullarında Yrd.Doç. öğretim üyesi olarak çalışabilir.

İlaç sanayiinde Araştırma müdür veya koordinatörü ve benzeri işlerde tercih edilir.

Sağlık Bakanlık Hastanelerinde etik kurullarda görev almak üzere bakanlık hastanelerinde görev alabilir.

Labratuvarlarda  çalışabilir