KAYIT KABUL KOŞULLARI

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre yada Üniversitemizce veya Türkiye’deki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI İÇİN
Değişim öğrencilerinin kabulü, BEÜ ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN
Özel öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıtlanabilirler. Üniversitemizde eğitim dilinin bazı derslerde İngilizce olması nedeniyle, öğrencilerin bu derslere kayıtlanabilmesi için aynı zamanda İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
Adaylar, BEÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler BEÜ.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir.