Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.