Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.