Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Mezun öğrenciler "biyolog" ünvanı alırlar.