Bölümdeki dört yıllık eğitim programı başarılı bir şekilde tamamlandığında öğrenciler lisans dalında diploma alarak Arkeolog ünvanı kazanırlar.